درباره ما بیشتر بدانید
مسجد امام حسین (ع)

۱۰۰۰+

۳۰۰+

۱۲۰+

۱۰+

مسجد امام حسین (ع) والفجر

فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده است. خوشحالیم که در این دوران توانستیم تا حد ممکن بهترین خدمات را به جامعه مقتدر استان کرمان عرضه کنیم. ما سعی بر این داریم که در تمام مناسب ها بهترین برنامه ها را برگزار کرده و همراه شما عزیزان باشیم.

اگر پیشنهاد و نظر در رابطه با روند برگزاری برنامه ها دارید، حتما در صفحه تماس با ما به اطلاع ما برسانید.
در پناه حق، مسجد امام حسین والفجر

مسجد امام حسین (ع) والفجر

فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده است. خوشحالیم که در این دوران توانستیم تا حد ممکن بهترین خدمات را به جامعه مقتدر استان کرمان عرضه کنیم. ما سعی بر این داریم که در تمام مناسبت ها بهترین برنامه ها را برگزار کرده و همراه شما عزیزان باشیم.

اگر پیشنهاد و نظر در رابطه با روند برگزاری برنامه ها دارید، حتما در صفحه تماس با ما به اطلاع ما برسانید.
در پناه حق، مسجد امام حسین والفجر

مسجد امام حسین (ع) والفجر

فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده است. خوشحالیم که در این دوران توانستیم تا حد ممکن بهترین خدمات را به جامعه مقتدر استان کرمان عرضه کنیم. ما سعی بر این داریم که در تمام مناسب ها بهترین برنامه ها را برگزار کرده و همراه شما عزیزان باشیم.

اگر پیشنهاد و نظر در رابطه با روند برگزاری برنامه ها دارید، حتما در صفحه تماس با ما به اطلاع ما برسانید.
در پناه حق، مسجد امام حسین والفجر

با ما در  ارتباط باشید